پنل پیامکی

پنل پیامک پایه

یک خط اختصاصی 50001
2 خط عمومی 8 رقمی
بانک شماره های اعتباری و دائمی کشور
تعرفه پیامک اپراتور 50001 هر پیامک 16.9 تومان
ارسال و دریافت پیامک
بانک شماره کل کشور
ارسال از روی نقشه
ارسال انبوه
ارسال فلش
ارسال زماندار
پیامک سررسید
پیامک نظرسنجی
پیامک مسابقه
قیمت ارز و سکه
سرویس API
وب سرویس خدماتی ندارد
امکان سفارش خط خدماتی
وردپرس + whmcs + اپن کارت + جوملا + پرستاشاپ + دروپال + دیتالایف
mybb + sharetronix + phpnuke + tomatocart + virtual freer
200 پیامک رایگان

  • 40 درصد امکانات
  • پلاگین و ماژول های سیستم های
پنل پیامک اقتصادی

یک خط اختصاصی 50001
2 خط عمومی 8 رقمی
بانک شماره های اعتباری و دائمی کشور
تعرفه پیامک اپراتور 50001 هر پیامک 15.4 تومان
ارسال و دریافت پیامک
بانک شماره کل کشور
ارسال از روی نقشه
ارسال انبوه
ارسال فلش
ارسال زماندار
پیامک سررسید
پیامک نظرسنجی
پیامک مسابقه
قیمت ارز و سکه
سرویس API
وب سرویس خدماتی
امکان سفارش خط خدماتی
وردپرس + whmcs + اپن کارت + جوملا + پرستاشاپ + دروپال + دیتالایف
mybb + sharetronix + phpnuke + tomatocart + virtual freer
500 پیامک رایگان

  • 70 درصد امکانات
  • پلاگین و ماژول های سیستم های
پنل پیامک شرکتی

یک خط اختصاصی 50001
2 خط عمومی 8 رقمی
بانک شماره های اعتباری و دائمی کشور
تعرفه پیامک اپراتور 50001 هر پیامک 13.8 تومان
ارسال و دریافت پیامک
بانک شماره کل کشور
ارسال از روی نقشه
ارسال انبوه
ارسال فلش
ارسال زماندار
پیامک سررسید
پیامک نظرسنجی
پیامک مسابقه
قیمت ارز و سکه
سرویس API
وب سرویس خدماتی
امکان سفارش خط خدماتی
وردپرس + whmcs + اپن کارت + جوملا + پرستاشاپ + دروپال + دیتالایف
mybb + sharetronix + phpnuke + tomatocart + virtual freer
1000 پیامک رایگان

  • فول امکانات مانند
  • پلاگین و ماژول های سیستم های
پنل پیامک تجاری

2 خط عمومی 8 رقمی
بانک شماره های اعتباری و دائمی کشور
تعرفه پیامک اپراتور 50001 هر پیامک 13 تومان
ارسال و دریافت پیامک
بانک شماره کل کشور
ارسال از روی نقشه
ارسال انبوه
ارسال فلش
ارسال زماندار
پیامک سررسید
پیامک نظرسنجی
پیامک مسابقه
قیمت ارز و سکه
سرویس API
وب سرویس خدماتی
امکان سفارش خط خدماتی
وردپرس + whmcs + اپن کارت + جوملا + پرستاشاپ + دروپال + دیتالایف
mybb + sharetronix + phpnuke + tomatocart + virtual freer
1000 پیامک رایگان

  • فول امکانات مانند
  • پلاگین و ماژول های سیستم های